Lica-Sainciuc_Chisinaul-Ascuns-1

publicația în format PDF

Cartea conține o suită de imagini și texte minimaliste despre un Chișinău mai mult personalizat decât cel pretins a fi comun. Autorul reia subiectul unor intersecții în timp și spațiu ale străzilor și caselor, reunite într-o schemă ce ține de primele vetre, apoi de cele două domenii mănăstirești de altădată (Galata și Sf. Vinere), extinse în continuare pe parohii, piețe, cimitire, mahalale și case de referință. Peste acest concept, realizat în multe fotografii, hărți și desene, autorul aplică dinamismul halucinant al toponimiei orașului văduvit de elementul medieval și al străzilor ce se întrezăresc încă printre noile și mai noile construcții și planificări. Fiind prin excelență o proiecție subiectivă a fizionomiei capitalei, “Chișinăul Ascuns” se înscrie în lista puținelor instrumente de cunoaștere a orașului bazate pe documente, expertiză și observații de lungă durată.

Nicolae Pojoga

Porțiunile de oraș medieval, rămase necălcate în hora nesfârșită a buldozerelor, sunt reperele de care se leagă mrejele imaginarului, în volumul “Chișinăul Ascuns”, care este o călătorie în timp. Lică Sainciuc se preface că ne duce în trecutul ascuns al Chișinăului, dar, de fapt, ne învață că acesta e de preț și că poate fi valorificat. Va putea oare actuala populație a acestui loc să păstreze și să pună în valoare istoria Chișinăului? Istoria, inclusiv cea recentă, nu ne oferă motive pentru optimism. Dar faptul că vă interesează această carte, deja poate fi un început de amintire.

Ion Grosu