oberliht1

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Re-publica „Stadion” – eveniment de celebrare a locului
3 iulie 2021, ora 17:00 – 22:00
StadionulRepublican (str. Tighina 12, Chișinău)

Mai pe scurt, hai la evenimentul de CELEBRARE A LOCULUI din 3 iulie, 17:00, organizat în fața porților Stadionului [este] Republican.

În atelierul nostru de urbanism tactic, împreună cu studenții și studentele de la arhitectură din Timișoara și Chișinău și ceilalți participanți și participante, vom redobândi un spațiu public și îl vom ajuta să devină LOC. Iar pentru a-l umple de viață, avem nevoie de ajutorul tău!

Vor fi Zemlya1 cu niște muzică acustică cu vocea Yanei-care-dacă-nu-au-auzit-trebu și băieții de la ALTĂ PARTY care taman se pot nimeri la acest party.

Dar cel mai important, vom celebra instalațiile și intervențiile făcute în maratonul de 4 zile de atelier, le vom testa, privi, totul cu BYOB.

vă invităm să urmăriți pagina evenimentului
informație suplimentară despre proiectul Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

RU

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Рес-публика „Стадион” – празднование места
3 июля 2021 года, в 17:00 – 22:00
Республиканский Стадион (
ул. Тигина, 12, Кишинев)

Коротко говоря, приходите на Праздник Места, 3 июля в 17:00, перед воротами Республиканского Стадиона / Стадион – Республиканский.

На нашем семинаре по тактическому урбанизму, вместе со студентами-архитекторами из Тимишоары и Кишинева и другими участниками, мы вернем общественное пространство и поможем ему стать МЕСТОМ. И, чтобы наполнить его жизнью, нам нужна ваша помощь!

Будут Земля1 с акустической музыкой и голосом Яны-если-кто-не-слышал-то-должен и ребята из ALTĂ PARTY, которых мы встретим на пати.

Но самое главное, мы отпразднуем инсталляции и интервенции, созданные на 4-дневном марафоне мастерской и протестируем их, посмотрите, все с BYOB.

Следите за этим ивентом в ФБ
дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19

Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!