– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

ISTORII DIN CARTIER: GUNOIUL DIN CURTE TOT POATE STRĂLUCI

cum să valorificăm resursele comunității locale prin reutilizarea lor și prin upcycling, reducând, astfel, deșeurile

Pe parcursul ultimelor trei decenii, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana al orașului Chișinău a trecut prin schimbări semnificative datorită sistării activității majorității întreprinderilor din zona industrială (ceea ce a dus la pierderea locurilor de muncă), reconstrucției locuințelor private prin anexarea noilor spații la blocurile existente, degradării spațiilor de uz comun aflate între blocuri și supraaglomerării curților cu automobile – acestea fiind doar câteva exemple extrase dintr-o cercetare efectuată în lunile aprilie-mai al anului curent. Tot din cercetarea dată aflăm că locuitorii din acest cartier se confruntă regulat cu un șir de probleme de ordin economic și social: insuficiența transportului public, lipsa sau starea degradată a spațiilor de recreere (parcuri și spații verzi, terenurile de joacă și de sport), nesiguranță pe stradă și iluminarea proastă, suprafața de locuit prea mică, consumul excesiv de alcool, lipsa oportunităților de angajare ș. a. La fel, am constatat că cei cca 150 mii de locuitori ai întregului sector Ciocana au acces doar la un singur teatru municipal, trei biblioteci, un centru de creație pentru copii și tineret, și un centru pentru copiii care provin din familii dezavantajate, recent fiind inaugurat și Centrul Municipal de Tineret din str. P. Zadnipru 3/2. În cele din urmă am aflat că problema deșeurilor este una omniprezentă și atinge diferitele aspecte ale traiului în cartierul dat (fiind problematic modul în care acestea sunt gestionate) – această problemă a fost menționată de majoritatea celor intervievați.

Prin activitățile întreprinse de către Asociația Tinerilor Artiști Oberliht în cartierul dat, am căutat să cercetăm și să cunoaștem contextul urban, istoria, poveștile și istoriile oamenilor, aspirațiile lor și dificultățile cu care aceștia se confruntă. Acestea au stat la baza unei serii de evenimente organizate în 2018, printre care și cea de-a 3-a ediție a Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartierul Meu” (ȘIV). În cadrul Școlii a fost editat un ziar, care a fost distribuit locuitorilor din cartier – ca o recompensă simbolică pentru contribuția lor la programul școlii și pentru susținerea acordată inițiativei noastre.

În 2019, continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan.
Nefiind adaptat nevoilor contemporane ale vieții, se cere de găsit soluții de ordin tactic și strategic, iar ulterior și de ordin structural, pentru a reintegra acest cartier în țesutul urban (și identitar) al orașului Chișinău. Astfel, în cadrul ediției a IV-a a Școlii Internaționale de Vară, ne propunem să abordăm problemele descrise prin artă și prin dialog cu comunitatea, pentru a le face mai vizibile și pentru a da voce locuitorilor din cartier. Propunerile participanților ghidați de artiști invitați în cadrul ȘIV se vor materializa într-o serie de activități culturale (ateliere de creație, expoziții de artă și de fotografie, concert, picnic etc.), care vor face uz de spațiile publice din acest cartier, transformându-le în spații de dialog cultural și social.

Formatul

ȘIV va cuprinde 3 ateliere de lucru creativ:
– atelier de design grafic, imprimare și comunicare vizuală DIY cu Viktor VEJVODA [CZ]
– atelier de desen și stencil artistic cu Dan PERJOVSCHI [RO]
– atelier de percuție cu Baby People [UK] și Ana Maria POPA [MD], pentru copii și adolescenți din comunitatea locală

Programul ȘIV va fi facilitat de artiștii Alexandra NOVAC [MD/RMN] și Marlene HAUSEGGER [AT], și de cercetătorul Maxim POLEACOV [MD/RMN] alături de echipa Asociației Oberliht, fiind completat de activități precum lucrul cu comunitatea, elaborarea instalațiilor de artă, ateliere de reparație a bicicletelor și reciclare a unor electrocasnice, proiecții de film, lecții și prezentări publice.

Activitățile planificate se vor desfășura în limbile română, rusă și engleză.

Program (20-27 iulie 2019)

Pe parcursul la opt zile participanții vor fi ghidați de artiști, graficieni, muzicanți, tehnicieni și activiști civici, fiind încurajați să vină cu un răspuns artistic, făcând mai vizibile problemele de ordin social și economic cu care se confruntă comunitatea din cartier.

19 iulie – sosirea participanților
20 iulie – introducere în tema ȘIV / vizită în cartierul Maria Drăgan
22-26 iulie – lucrul în cadrul atelierelor ȘIV
27 iulie – eveniment comunitar
28 iulie – plecarea participanților

Eveniment public

Pe data de 27 iulie 2019 ȘIV va concluziona printr-un eveniment comunitar în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele obținute. Acest eveniment va fi organizat cu participarea locuitorilor din str. Maria Drăgan și va contribui la diversificarea vieții culturale a cartierului.
Evenimentul va prezenta inclusiv proiectele elaborate de participanții la programul de rezidențe artistice CHIOȘC AIR, care vor lucra în cartierul Maria Drăgan pe parcursul lunii iulie 2019.

Traineri, facilitatori și coordonatori

Pauline BORDANEIL [FR], Serghei CHIROV [MD], Cătălina CIBURCIU [MD], Marlene HUSSENGER [AT], Natalia GIUSSANI [AR], Maria IVANOV [MD], Alexandra NOVAC [MD/RMN], Dan PERJOVSCHI [RO], Maxim POLEACOV [MD/RMN], Ana Maria POPA [MD], Alevtina ROMANENCO [MD], Todd (Baby People) [UK], Viktor VEJVODA [CZ], Anfisa VOITENCO [MD], Vladimir US [MD]

Locațiile

Activitățile se vor desfășura în cartierul străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana și în câteva locații din centrul orașului Chișinău (Zpațiu, Apartament Deschis, ș. a.).

Participanții

Sunt invitați tineri din Republica Moldova, interesați de arta contemporană și lucrul cu comunitatea.
Se va acorda prioritate studenților și absolvenților facultăților de artă, arhitectură, design și urbanism, management cultural, antropologie și sociologie. Încurajăm participarea tinerilor din afara Chișinăului.
Vârsta participanților: 18-35 ani
Cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare e necesară pentru a putea interacționa cu trainerii.

Procesul de înregistrare și data limită

Cei interesați sunt invitați să completeze acest formular până la data de 5 iulie 2019, inclusiv.
Participanții selectați vor fi informați până pe 9 iulie 2019.

Costuri

Cheltuielile legate de transport interurban pe teritoriul Republicii Moldova și prânz vor fi acoperite de către organizatori.
Participarea la ȘIV este gratuită.

Pentru orice întrebări, ne puteți contacta la adresa de email info(a)oberliht.org și tel: 079910102

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional. Școala Internațională de Vară este organizată în cadrul programului Edu-Art și beneficiază de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac din București, programului Erasmus+ și a comunității internaționale de artă.

EN
– – –

During the last three decades, Maria Drăgan neighborhood from Ciocana district, Chișinău, went through some major changes due to closing of majority of the enterprises in the industrial area (and this leading, for many people, to lose their jobs), rehabilitation of living spaces by adding new constructions to existing blocks, degradation of spaces for common use and the overflow, with private cars, of community courtyards – these are to name just a few of the issues found during a research conducted in April-May 2019. The research also shows that the inhabitants of Maria Drăgan are also facing a series of social and economic problems: poor public transport, lack or poor state of playgrounds, parks and sport courts, unsafety in the region, poor lighting, very limited living space, alcohol consumption, lack of available jobs in the neighborhood etc. Also, we found out that the 150 thousand residents of Ciocana district can attend only one theater, three libraries, one creative center for children and youth, one creative center for kids from underprivileged families and the new Municipal Youth Center. Finally, we understood that the issue regarding waste management is omnipresent and touches upon many aspects of life in the neighborhood, the problem was mentioned by the majority of the interviewed ones. 

Throughout the activities undertaken by Oberliht Association in Maria Drăgan from Ciocana district in the city of Chișinău, we were looking to explore and research the local context, the history, the stories of the people, the issues and challenges they are facing, and their aspirations. On this bases, we created a series of events in 2018, amongst which „Stories from my neighborhood” International Summer School (3rd edition). During this project we have published a magazine, which was shared within the local community as a symbolic reward for their support and involvement.

In 2019, we are further developing the Public Facades project in Maria Drăgan. 

The neighbourhood hasn’t been adapted to modern necessities and living standards, and needs solutions of strategic and tactical order, and later structural changes in order to be reintegrated in the urban context and identity of the city. Therefore, during the International Summer School (4th edition), we aim at looking at the mentioned problems though artistic means and dialog with the community, in order to raise awareness and give a voice to the people living in the neighbourhood. The ideas and proposals of participants, who will be guided by guest artists during the project, with take shape through a series of cultural activities (creative workshops, photo and art exhibitions, concert, picnic etc.). 

The Format

The International Summer School will hold three artistic workshops: stencil & drawing workshop, percussion workshop and graphic workshop, including also community work activities, art installations, bike repair workshops and “repair cafe” fixing broken electronics, movie screenings, lectures and public presentations.

The workshops will be held in Romanian and English languages.

The Program

During the eight days period, the participants will be guided by artists, musicians, civic activists, graphic artists, technicians to come up with an artistic response in order to bring attention upon the social and economic issues that the local neighborhood is facing.

The School will conclude with a public community event that will take place on the 27th of July and will showcase the outputs of the Summer School. The event will be organised together with the people living on Maria Drăgan street, enriching the cultural life of the neighborhood.

The event will also present the results of the artistic residencies KIOSK AIR, focusing also on the same neighborhood.

Trainers and facilitators

CHIROV Serghei [MD], CIBURCIU Cătălina [MD], HUSSENGER Marlene [AT], IVANOV Maria [MD], NOVAC Alexandra [MD], PERJOVSCHI Dan [RO], POLEACOV Maxim [MD], POPA Ana Maria [MD], ROMANENCO Alevtina [MD], Todd (Baby People) [UK], VEJVODA Viktor [CZ], VOITENCO Anfisa [MD], US Vladimir [MD].

Locations and Venues 

The activities will take place in the neighborhood of Maria Drăgan street in Ciocana district (Professional School No 7, “Maria Drăgan” Library, Puppet Theater “Guguță”) and in the city center (Zpace, Flat Space, Gaudeamus Movie Theatre).