– – – scroll down for English version – – –

RO

Todd WOOD [UK], artist de grafiti / Alexandra NOVAC [MD], artist și manager cultural – prezentare de artist
Luni, 22 iulie 2019, ora 16:00
Biblioteca Maria Drăgan (str. Maria Drăgan nr. 26/3b, sectorul Ciocana, Chișinău)

Todd WOOD este un artist experimentat, care pe parcursul la 15 ani a oferit ateliere de lucru creativ în Marea Britanie. În tot acest timp el a implicat varii grupuri cu vârstă și abilități diferite. De exemplu, el a sprijinit tinerii excluși din școală, precum și a facilitat ateliere în cadrul școlilor. La fel, el a organizat activități de artă în parcuri, cluburi de tineret și activități de artă stradală. Thomas utilizează diferite medii artistice, iar mai recent a început să picteze în ulei și să facă portrete.

Transformarea – o prezentare de Alexandra NOVAC [MD]

Cunosc Asociația Oberliht timp de aproximativ un an, iar începând cu anul 2018 am cunoscut, în special cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana. 

În Chișinău, lucrul cu spațiul public este tot mai accesibil. Acest fapt, nu întârzie să ne atragă pe noi în continuare. Atunci când începi să lucrezi în spațiile din localitate, când începi acest proces cu devărat viu, anume atunci acest proces îți aduce o plăcere enormă.

Anul trecut am luat parte la programul de rezidentă a școlii de vară și mi-a plăcut enorm ediția trecută. Acum, înțeleg mult mai multe despre specificul și atmosfera din sector. După școala de vară, la proiectele mele de fotografie implementate anterior în Rîbnița, s-au adăugat și proiecte legate de intervențiile artistice în spațiul public. Și după școala de vară din acest an ne așteaptă, iarăși, proiecte noi în Transnistria. Cel mai probabil vor fi proiecte despre migrație, doar că prezentate într-un mod mai metaforic.

Vă întrebați ce preconizăm să facem anul acesta în sectorul Ciocana? De fapt, există o multitudine de subiecte cercetate pe care ar trebui să punem accentul. Am decis să nu las baltă relațiile mele din Ciocana și voi mai construi ceva, e și timpul. Am nevoie de o anexă!

Alexandra NOVAC – este fotograf și artistă din Râbnița. Ea lucrează la proiecte artistice, la tema transformării și renașterii spațiului public; o interesează subiectele legate de mentalitate și stereotipuri, în contextul comunității locale. Are o atitudine pozitivă referitor la dezvoltarea comunității prin cultură și prin artă.

Alexandra s-a născut în Ucraina, în anul 1990; locuiește în regiunea Transnistriană. Are o activitate artistică de șase ani (fotografie de portret, artă experimentală prin îmbinarea tehnicelor desenului și fotografia, crearea obiectelor de artă, participă la expoziții).

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Fațade Publice: Istorii din Cartier” – Școala Internațională de Vară) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

Todd WOOD [UK], graffiti artist  / Alexandra NOVAC [MD], artist and cultural manager – artist talk
Monday, July 22, 2019, 4 pm
Maria Drăgan Library (26/3b, Maria Drăgan str., Ciocana district, Chisinau)

Todd WOOD – an experienced, professional artist and workshop leader. He has been providing workshops around the UK for over 15 years. During this time he has engaged a broad range of age groups and abilities. For example, he has supported young people excluded from school as well as delivering workshops in school. He has facilitated art activities in parks, youth clubs and coordinated street art activities. He can work across a range of artistic mediums. He has recently been developing his skills in oil painting and portraiture.

Transformation – presentation by Alexandra NOVAC [MD]

I got to know Oberliht Association about a year ago, and since 2018 I have discovered  Maria Dragan neighborhood in Ciocana district in Chisinau.

In Chișinău, working with public space is becoming more accessible. This continuously makes me interested in the topic. When you start working in the neighborhood, getting to know real people and discovering their life style, that brings you enormous pleasure.

Last year I took part in the residency program for artists organized in the frame of the Summer School, which fact i enjoyed enormously. Now I know much more about the specificity of the area and its atmosphere. Having done projects for photography previously in Ribnita, i have have added projects related to art interventions in the public space, after experiencing the Summer School. I expect new projects dedicated to the topic of migration to be implemented in Transnistria after this year summer school, most likely to be presented in a metaphorical way.

What are we going to do in Ciocana district this year? In fact, there is a number of directions that we could focus on. I decided not to break my relationships with the area and to build something like an extension – its just about the time!

Alexandra NOVAC is a photographer and artist from Ribnita. She works on art projects in the field of transforming and reviving public space; she is interested in topics related to mentality and stereotypes, in the context of the local community. She has a positive attitude towards the development of the community through culture and art.

Alexandra was born in Ukraine in 1990 but now she lives in Transnistrian region. She has a six-year artistic experience in portrait photography, experimental art by combining drawing techniques and photography creating art objects and participating in exhibitions.

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Public Facades: Neighborhood Histories” – International Summer School) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.

The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.