Chișinăul evreiesc – istorii tăcute de la pogrom la ghetou – tur ghidat al orașului și al ghetoului din Chișinău cu Maria Axenti, cercetatoare a istoriei relațiilor interetnice în Chișinău

29 iulie 2017, ora 11:00
Biblioteca Evreiască / Centrul Cultural I. Mangher

str. E. Doga 4, Chișinău

Turul Chișinăul evreiesc – istorii tăcute de la pogrom la ghetou are drept scop relatarea paginilor triste și mai puțin cunoscute din istoria Chișinăului cu referire la populația evreiască.
Comunitatea evreiască a  fost una numeroasă  la Chișinău  și  constituia aproape  jumătate din populația orașului. Secolul XX s-a dovedit a fi unul foarte dificil pentru evrei care au suferit de pe urma pogromului din 1903, iar apoi au cunoscut atrocitățile Holocaustului în perioada 1941-1942.

Astăzi,  în Chișinău cu greu pot  fi găsite  locurile care mai poartă memoria acestor evenimente.  În  turul Chișinăul evreiesc – istorii tăcute de la pogrom la ghetou vom parcurge o porțiune din limitele ghetoului și vom încerca să restabilim firul evenimentelor și să readucem în narativul urban istorii mai rar povestite despre destinul greu al comunității evreiești de la Chișinău.

Maria Axenti este antropologă și cercetătoare în cadrului Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM. Se specializează în studierea istoriei Chișinăului. Este membru și co-fondatoarea A.O. Centrul de Urbanism unde coordonează proiectul de tururi urbane. A făcut studii de Antropologie Culturală la Universitatea „Școala Antropologică Superioară” de la Chișinău și studii de master în Științe Europene Interdisciplinare la Colegiul Europei de la Varșovia.

Acest eveniment este realizat drept parte a proiectului Viitorul Memoriei, în colaborare cu Revista la PLIC / Asociația Oberlihtprogramul întregului proiect.

 Еврейский Кишинёв  – безмолвные истории от погрома до гетто, экскурсии по городу и гетто Кишинева с Марией Аксенти, исследователь истории межэтнических отношений в Кишинёве

29 июля 2017, ora 11:00
ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР им. ИЦИКА МАНГЕРА
ул. Е. Дога 5, Chișinău 

Тур Еврейский Кишинёв  – безмолвные истории от погрома до гетто имеет целью рассказать о печальных и мало известных страницах истории Кишинева со ссылкой на еврейский народ.
Еврейское сообщество было большим в Кишинёве и составило почти половину населения города. Двадцатый век оказался очень трудным для евреев, которые прошли через погром 1903 года, а затем пострадали от жестокости Холокоста во время 1941-1942 годов.
Сегодня в Кишинёве сложно найти места, которые до сих пор несут в себе память об этих событиях. В рамках тура Еврейский Кишинёв – безмолвные истории от погрома до гетто мы пройдём часть пределов гетто и попытаемся восстановить ход событий и вернуть в городской сюжет редко рассказываемые истории о нелегкой судьбе еврейской общины в Кишиневе.

Мария Аксентий – антрополог и научный сотрудник в Институте Культурного Наследия АНМ. Специализируется на исследование истории Кишинева. Член и соучредитель НПО Центр Урбанизма, где курирует проект по городским экскурсиям. Получила образование по специальности культурная антропология в Университете «Высшая Антропологическая Школа» в Кишиневе и прошла магистратуру по Междисциплинарным Европейским Знаниям в Колледже Европы в Варшаве. 

Это мероприятие организовано в рамках проекта Viitorul Memoriei, в сотрудничестве с Revista la PLIC / Asociația Oberliht: общий график проекта.