IMG_4972_edit_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate
Atelier de istorie orală cu Bogdan LYPKHAN [RO]
5-22 august 2014
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin), Chişinău
harta

Atelier public
În perioada 5-22 august 2014 Asociația Oberliht organizează Atelierul de istorie orală ce își propune să investigheze relația ’’om-structură urbană’’ pornind de la cazul concret al Parcului ce se află la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin periclitat în urma noilor planuri de sistematizare ale orașului, care prevăd din anii ’70 construcția Bulevardului D. Cantemir. Proiectat de inițiatorii săi ca soluție miracol la creșterea importantă a fluxului de automobile, acest bulevard în realitate intenționează să distrugă ce mai rămîne din partea istorică a Chișinăului și memoria trecutului său.

Atelierul de istorie orală, susținut de scriitorul Bogdan LYPKHAN, va angrena în cercetare un grup de scriitori emergenți care să interacționeze cu locuitorii zonei, să dialogheze cu ei, iar în urma acestui contact să producă texte-filtru (eșantion/martor) despre experiențele acestora de locuire (memorie afectivă, memorie istorică, memorie colectivă, etc.), surprinzînd influența complexităţii structurii urbane asupra vieții umane.

Atelierul propriu-zis va consta într-un training preliminar realizat de Bogdan LYPKHAN în colaborare cu un sociolog și un arhitect din Chișinău.

În fazele ulterioare participanţii vor merge pe teren pentru a colecta istorii orale ale locuitorilor zonei iar înregistrările vor fi transcrise în vederea preparării unui text-filtru.

Doritorii de a lua parte îi rugăm sa trimită CV-ul și o scurtă scrisoare de intenție la adresele: nyktheus(a)yahoo.de și vladimir(a)oberliht.org.md pâna la data de 2 august 2014
Pentru intrebări ne puteți contacta la 022 286317.

PROGRAM
5 august – prezentarea intenţiilor atelierului; metode de investigaţie ale istoriei orale, abordări, discuţii preliminare asupra metodologiei de lucru (Bogdan LYPKHAN) / ora 18:00, Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
6 august – recunoaşterea terenului / tur ghidat (Mariana ȘEREMET) / ora 15:00, ARThotel (str. Gh. Asachi 53/1, Chișinău)
8 august – tur ghidat: lectură sociologică a straturilor oraşului (Vitalie SPRÎNCEANĂ) / ora 10:00, în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin)
8 august – abordări din fotografia clasică în ceea ce priveşte spectrul social (August Sander, Lewis Hine etc.) / ora 18:00, Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău) link
9-14 august – înregistrări pe teren
15 august – discuţii despre experienţele de înregistrare, rezultate parţiale ale investigării
16-19 august – transcrieri de texte
20-21 august – producţie de texte-filtru pe baza materialului cules
22 august – prezentarea şi discutarea textelor produse / rezultatele atelierului (discuţie cu toţi participanţii)

Bogdan LYPKHAN este poet, prozator, curator.
Autor al volumului Fuck Tense (2010, cdpl).
Este preocupat de teorii ale imaginii fotografice, filosofie, arhitectură, artă contemporană, ocultism & doctrine orientale, mişcări sectare, cultură psihedelică, spaţiul sovietic şi postsovietic.

participare gratuită

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

IMG_4963_edit_web

EN
– – – – –

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park
Workshop of oral history with Bogdan LYPKHAN [RO]
August 5-22, 2014
in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin Street)
map

Public workshop
Between 5-22 of August, Oberliht Association organizes a workshop of oral history that aims to investigate the „human-urban structure” relationship taking the Park, which is situated at the intersection of St. Andrei and Iv. Zaikin Streets as a concrete case. Due to the new zoning plan for the city, the Park could disappear  under D. Cantemir Boulevard planned in the ’70s. Designed by its promoters as a miracle solution to the significant increase of the cars’ flow, this avenue in reality intended to destroy what remains of the historic Chisinau and the memory of its past.

The oral history workshop, supported by the writer Bogdan LYPKHAN will engage in the research a group of emerging writers to interact with local residents, to talk to them, and from this contact to produce texts-filter (sample / control) about their living experiences (affective memory, historical memory, collective memory, etc.), surprising the complexity of urban structure and its influence on human life.

The workshop itself will consist in a preliminary training by Bogdan LYPKHAN in collaboration with a sociologist and an architect from Chisinau.

In later stages, the participants will visit the area and will collect oral histories of the local residents and the records will be transcribed for the preparation of a text-filter.

Those who wish to participate, please send your CV and a short cover letter at: 
nyktheus(a)yahoo.de and vladimir(a)oberliht.org.md until the August 2, 2014.
For questions please contact us at 022 286 317.

PROGRAM
August 5 – Presentation of the workshop intentions; investigation of the oral history methods, approaches, talks about working methodology (Bogdan LYPKHAN) / 6 pm, Zpace (Al. Sciusev st. 103, Chisinau)
August 6 – discovering the area / guided tour (Mariana SEREMET) / 3 pm, ARThotel (str. Gh. Asachi 53/1, Chisinau)
August 8 – Guided Tour: Reading sociological layers of the city (Vitalie SPRINCEANA) / 10 am, in the park (intersection of Sf. Andre and Iv. Zaikin streets)
August 8 – approaches to the classical photography in terms of the social spectrum (August Sander, Lewis Hine, etc..) / 6 pm, Zpace (Al. Sciusev st. 103, Chisinau) link
August 9 to 14 – records in the area
August 15 – talks about recording experiences, partial results of the investigation
August 16 to 19 – transcripts of the texts
August 20 to 21 – production of the filters-texts, based on collected material
August 22 – Presentation and discussion of texts products / results of the workshop (discussion with all participants)

Bogdan LYPKHAN is a poet, writer and curator.
Author of the volume Fuck Tense (2010 cdpl).
He is interested in theories of the photographic image, philosophy, architecture, contemporary art, occultism & Oriental doctrines, sectarian movements, psychedelic culture, soviet and post-soviet space.

participation is free

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

– – –

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Cultural pentru Parteneriatul Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

Publicitate