race-to-the-bottom_3

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC: Cursă pînă la fund
un film de Vit Janecek
2011, 82’

11 iunie 2015, ora 21:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Cursă pînă la fund

Filmul arată cum viaţa în regiunile industriale este deranjată de competiţia globală. În contrast cu retorica neo-liberală care prevalează şi care consideră sindicatele drept o relicvă a vechiului regim, filosoful Vaclav Belohradsky, sociologul Jan Keller, economista Ilona Svihlikova şi expertul în dezvoltare Tomas Tozicek prezintă diverse viziuni ale cehilor asupra actualei crize economice şi a consecinţelor sale.

‘intrare’ liberă

Vit Janecek s-a născut în 1970 şi lucrează ca cineast, regizor de teatru şi mentor. Este actualmente conducătorul FAMU International şi profesor asociat la FAMU. A absolvit Şcoala de Filosofie a Universităţii Charles din Praga (cu studii de film) şi FAMU (documentar). Interesul său creativ constă în abordarea aspectelor transversale ale realităţii – ştiinţă, politică, societate şi gândire. Contribuie cu articole la diverse publicaţii tipărite şi în mass-media web. Timp de câţiva ani a fost curatorul pentru programe de film în sălile de cinema Roxy şi Archa din Praga, precum şi pentru retrospective istorice la Festivalul Internaţional de Film Karlovy Vary. În 2003 a fost cofondatorul şi a condus timp de câţiva ani Centrul FAMU pentru Studii Audiovizuale. Din 2006, conduce programul educativ FAMU în Burma. De asemenea, lucrează în calitate de consultant de dezvoltare pentru Televiziunea Cehă şi ca tutore în diverse ateliere de creaţie internaţionale. În iunie 2012, a fost ales conducătorul FAMU International.

Această proiecție face parte din ciclul de proiecții de film documentar Democraţia aducând provocări lumii post-socialiste, organizat în parteneriat cu Centrul Ceh din București drept parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europeane în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

race-to-the-bottom_4

EN
– – – – –

POLITICAL CINEMA: Race to the Bottom
a film by 
Vít Janeček
2011, 82’

June 11, 2015, 9:30 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

Race to the Bottom

The film shows life in industrial regions disrupted by global competition. In contrast to the prevailing neo-liberal rhetoric that considers unions to be a relic of the old regime, philosopher Václav Bělohradský, sociologist Jan Keller, economist Ilona Švihlíková and development expert Tomáš Tožiček present different Czech views on the economic crisis and its consequences.

free ‘entrance’

Vít Janeček was born in 1970 and works as a filmmaker, dramatist and mentor. He is currently the head of FAMU International and associate professor at FAMU. He graduated from the School of Philosophy of the Charles University in Prague (film studies) and from FAMU (documentary). His creative interest consists in considering transversal aspects of reality – science, politics, society and thought. He contributes to various papers and web media. For several years, he curated film programs in Roxy and Archa Theatre in Prague and historical retrospectives at the Karlovy Vary International Film Festival. In 2003, he co-founded and for several years led the FAMU Center for Audiovisual Studies. Since 2006, he leads FAMU´s educational program in Burma. He works also as a development consultant for Czech Television and as a tutor in various international workshops. In June 2012, he was appointed as head of FAMU International.

This screening is part of Democracy Challenging Post-Socialist World series of screenings organized in partnership with Czech Cultural Center in Bucharest in the frame of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons program.