speculation-nation-1-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Speculation Nation 
film documentar de Bill Brown și Sabine Gruffat
2015, 74′

19 aprilie 2016, ora 20:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Speculation Nation examinează ideologiile care separă „locuința” de „casă” și adevărata speculație imobiliară de speculațiile privind o modalitate mai bună de a trăi. După criză financiară globală mulți oameni din Spania și-au pierdut locul de muncă și prin urmare locuințele.

Artiștii – cercetători Bill Brown și Sabine Gruffat călătoresc prin Spania să documenteze consecințele crizei de locuințe. Ceea ce găsesc ei sunt cetățeni ai Spaniei, inspirați de politicile Miscării 15M și Ocuparea Zidului din Stradă, care se mobilizează, se adună în colective și luptă pentru dreptul lor la un loc de trai decent.

Pe parcursul drumului, autorii filmului viziteaza mame tinere și familiile lor ghemuite în clădirile care sunt în proces de falimentare: comunități intenționate de locuitori în peșterile montane, tabere pentru proteste ridicate în fața filialelor băncilor și blocuri de apartamente abandonate, transformate în experimente ale unei mod de viață utopic.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”.

speculation-nation-web

EN
– – – – –

Speculation Nation
documentary film by Bill Brown and Sabine Gruffat
2015, 74′

April 19, 2016, 8 pm
Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Speculation Nation examines the ideologies that separate housing from home, and real estate speculation from speculations about a better way to live. After the global financial crisis many people in Spain lost their jobs and consequentially, their homes.

The artists-researchers Bill Brown and Sabine Gruffat travel across Spain to document the consequences of the housing crisis. What they find are Spanish citizens, inspired by the politics of The 15M Movement and Occupy Wall Street, who are mobilizing, collectivizing, and fighting for their right for a decent place to live.

Along the way, the filmmakers visit young mothers and their families squatting in failed condo developments; intentional communities of mountain cave dwellers; protest campsites that have sprung up in front of bank branches; and empty apartment buildings transformed into experiments in Utopian living.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of “Collective Action for the Commons” program.