– – – scroll down for English version – – –

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de filme documentare

29 august 2012, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Trafacka: Templul Libertății
de Saša Dlouhý [CZ]
2011 / 75’

Ce se poate face cu spațiul unei fabrici abandonate, destinată să fie demolată peste un an? Povestea despre ultima perioadă a vieții unei clădiri din cartierul Vysočany din Praga și crearea unui semnificativ centru cultural în Cehia a fost capturată de Saša Dlouhy în acest documentar.
El înregistrează dezvoltarea treptată a unui centru pentru arta alternativă, inclusiv metamorfozele personale ale actorilor principali, absolvenți ai școlilor de artă, care au avut grijă de acest spațiu industrial pentru o scurtă perioadă de timp, reușind să-l transforme într-un organism viu, o arenă pentru diferite curente culturale.

‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

August 29, 2012, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

Trafacka: Temple of Freedom
by Saša Dlouhý [CZ]

2011 / 75’

What is there possible to do with an abandoned factory fated to demolition within a year? A story that pictures the last stage of life of a building from Vysočany district, Prague and the creation of a significant cultural center in the Czech Republic.
Saša Dlouhy, the author of this film, records the gradual development of a center for alternative arts, including the personal metamorphosis of the leading actors, alumni of the art schools which took care of this industrial space for a short time, managing to change it into lively organism, a platform for various cultural trends.

free ‘entry’

IMG_3544_web

IMG_3547_web

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).