web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

Zilele Spațiului Public 2016
Orașul ca un Bun Comun – conferință internațională

13-15 septembrie 2016

Unul dintre felurile de a vorbi despre bunurile comune în oras menționează bunurile materiale și nemateriale precum aerul, apa, cunoașterea, internetul, informația. Un alt fel menționează mediul general în care acestea există – orașul, viața urbană, comunitățile urbane, spațiile publice. Aceste abordări nu sunt opuse ci complementare.

Atunci cînd vorbim despre Oraș ca un bun comun, avem în vedere nu doar protecția unor elemente specifice ale vieții urbane, ci s-o protejăm pe aceasta ca atare, în toată complexitatea ei – diversă, bogată, contradictorie. În contrast cu abordările economice care pun accent pe aspectul de ”profit” al orașului, perspectiva orașului ca un bun comun pune în valoare diversele feluri ”neprofitabile” de a trăi orașul: arta, reflexia, activismul, viața comunităților etc.

Conferința își propune să prezinte reflecții și practici ce răspund la întrebări precum: cum are loc ”privatizarea bunurilor comune” în oraș și care e răspunsul comunităților? Cum putem evidenția și promova practici urbane ce prioritizează alte aspecte decît cel al profitului: comunicarea, solidaritate, comunitatea? Cum să elaborăm strategii durabile pentru dezvoltarea orașului ce ar favoriza dezvoltarea bunurilor comune? Cum poate cercetarea, arta și activismul să ne ajute la dezvoltarea orașului într-un fel ce ar asigura protecția bunurilor comune? Care ar fi instituțiile ce ne-ar ajuta să protejăm și dezvoltăm bunurile comune?

Conferința adună la un loc artiști, arhitecți, cercetători, activiști, persoane responsabile de elaborarea unor politic publice din Moldova și de peste hotare.

13 septembrie 2016 / 14:00 – 17:00
locație: Universitatea de Stat din Moldova, blocul principal (str. Al. Mateevici 60 / Facultatea Istorie și Filosofie, sala 535)

partea I: Politici urbane, artă și activismul urban în Europa de Est
partea II: Orașul postsocialist: cum îl transformăm, cum ne implicăm? – masă rotundă

14 septembrie 2016 / 15:00 – 18:00
locație: Facultatea Urbanism și Arhitectură / Universitatea Tehnică din Moldova (bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9, sala 224)

partea I: Orașul aparține tuturor: proiecte arhitecturale pentru comunitate
partea II: Urbanismul participativ – discuție

18:00 – 19:15
AUTOPCITY de Ștefan RUSU [MD] – proiecție de film

Filmul este un documentar ce explorează Chișinăul în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, activiști și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței din 1990. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Al. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.

15 septembrie 2016 / 15:00 – 19:00
Artă și activism cultural
locație: Sala Mică (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103)

partea I: Practici artistice în spațiul public – prezentări
partea II: Artă, spații publice, practici artistice ce abordează orașul ca pe un bun comun – sesiune de discuții moderată de Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD/RO]

Acestă conferință face parte din programul Zilelor Spațiului Public, ediția a 2-a, care se va desfășura în perioada 13-17 septembrie 2016 la Chișinău. Programul #ZSP2016 este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

b5

EN
– – – – –

Public Space Days 2016
The City is a Common Good – international conference

September 13-15, 2016

One of the ways to talk about the commons in the city is to mention material and immaterial goods such as land, air, water, knowledge, the internet, information. The second way is to add the environment in which these goods exist – the city, urban life, urban communities, public spaces. These approaches are not contradictory, but complementary.

Approaching the city as a commons means not only to protect specific element of the city life but also to protect the urban life as such – the diverse, rich, egalitarian, contradictory, communitarian interactions between people in urban settings. In contrast with the neoliberal approach of putting emphasis on the profit-making aspect of the cities, the perspective of understanding the city as a commons means also to to value the various ways of enjoying the city: art, reflection, activism, community life etc.

The conference aims to present reflections and practices that answer questions such as: how to counteract the rampant privatization of the commons in the city? How to make visible ways of using the city that emphasize non-profit motives such as communication, solidarity, community? How to build sustainable strategies for the development of the city that will not harm the common goods? How can art, activism and research help manage the city in a way that would help the commons flourish and develop? What can be the institutions that will protect and foster the commons?

The conference gathers artists, activists, architects, researchers and policymakers from Moldova and abroad.

September 13 / 2 – 5 pm
location:Faculty of History and Philosophy / State University of Moldova (60, Al. Mateevici str., main building, room 535)

1st part: Urban policies, art and urban activism in Eastern Europe
2nd part: The postsocialist city: how we transform it, how we involve ourselves? – round table dicussion

September 14 / 3 – 6 pm
location: Faculty of Urbanism and Arhitecture / Technical University of Moldova (Dacia bd. 39, block nr. 9, room 224)

1st part: The city belongs to all: architecture projects for the community
2nd part: Participatory urbanism – discussion

6 – 7:15 pm
AUTOPCITY by Ștefan RUSU [MD] – film screening

September 15 / 3 – 7 pm
location: Small Hall / Zemstva Gubernial House (103, Al. Șciusev str.)

Art and cultural activism

1st part: Artistic practices in public space with social involvement – presentations
2nd part: Art, public spaces, artistic practices involvement – guided discussions

– – –

This conference is part of the Public Space Days (2nd edition) program, which will take place in Chisinau, between 13 and 17 of September 2016. #PSD2016 program is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project.

connected_action_logo_logo_black_small