– – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

În august 2012 cîteva colective de arhitecți din Cehia, Georgia, Moldova și Romănia, împreună cu un grup de sociologi și artiști, au intervenit pe lăngă Apartamentul Deschis din str. București 68 din Chișinău, prin a extinde spațiul Apartamentului și a amplasa o platformă ce urma să ofere noi funcționalități spațiului din jur, cum ar fi un cinema în aer liber, piață, teren sportiv sau colțul cetățeanului. Acest lucru s-a petrecut în cadrul proiectului SPACES (zone publice durabile pentru cultură în țările din est: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema/). Intervenția avea și scopul transformării scuarului public din str. București 68, devenit între timp o parcare ilegală, într-un spațiu pietonal și prietenos oamenilor.

Găsiți o relatare și pe site-ul studioBASAR: http://www.studiobasar.ro/?p=4271

DSC_2180_web

EN
– – – – –

In August 2012, several architect collectives from Czech Republic, Georgia, Moldova and Romania, together with a group of sociologists and artists, carried out an intervention around Flat Space in Bucuresti street 68 in Chisinau, to extend the space of the Flat and to place a platform that will provide new funcionalities to the space around it, for example as an open air cinema, a market, a sports field or a corner for the citizens. This happened in the frame of SPACES project (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema/). The intervention had the purpose of transforming the public square in Bucuresti 68, that since a while became an illegal parking, into a nice pedestrian space.

You can also find a text about the intervention on studioBASAR website: http://www.studiobasar.ro/?p=4271

This activity is part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).