Korea_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Formă urbană – Spațiu public – Participare – Democrație – Sustenabilitate

Richard LEVINE [US] – conferință
19 septembrie 2013, ora 14:30-16:00
Facultatea de Arhitectură, Universitatea Tehnică din Moldova
(bd. Dacia 39, Chișinău / blocul 9, et. 2, sala 212)

Formele urbane se schimbă încet, dar vivacitatea spațiului public se poate schimba rapid sub diferite regimuri. Știm că utilizarea spațiului public poate fi foarte diferită sub regimuri autoritare, spre deosebire de vivacitatea vieții civice în unele din societățile democratice. Întrucât nu există încă orașe sustenabile pe planetă, nimeni nu știe prea bine cum ar arăta atmosfera participativă ca principală caracteristică a vieții dintr-un oraș sustenabil. Pentru ca o țară sau regiune să poată dezvolta un model de viață sustenabil între multiplele interese diferite care se găsesc în interiorul unui oraș, cât și între urban și rural, oameni și natură, este necesară apariția unui nou nivel de participare civică. Procesul participativ, creator de posibile scenarii prin care o astfel societate sustenabilă ar fi negociată, va avea un impact extraordinar asupra formei și calității formei urbane și spațiului public, cât și asupra modurilor în care aceste spații vor fi utilizate.
(Prezentarea va include referințe istorice și proiecții viitoare reunite printr-o teorie închegată asupra orașului sustenabil.)

Richard S. Levine, Arhitect principal
Centrul pentru Proiectarea Orașelor Sustenabile / Center for Sustainable Cities Design Studio
Studio de Design „Arhitectură Sustenabilă și Proiectare Urbană”
Premiul Societății Americane de Energie Solară, „Passive Solar Pioneer” 2010
http://www.cscdesignstudio.com

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

Kentucky_web

EN
– – – – –

Urban Form – Public Space – Participation – Democracy – Sustainability

Richard LEVINE [US] – lecture
September 19, 2013, 14:30-16:00
Faculty of Architecture, Moldova Technical University
(bd. Dacia 39, Chisinau / blocul 9, et. 2, sala 212)

Urban form changes slowly, but the liveliness of public space can change quickly under different sorts of regimes. We know that the use of public space may be quite different under more authoritarian regimes as opposed to the liveliness of civic life in some more democratic societies. Because there are as yet no sustainable cities on the planet, no one knows quite how the participatory atmosphere that would be a main feature of life in a sustainable city would look like. In order for a country or a city region to develop a sustainable pattern of life between the many different interests that are found in any city and between city and countryside, people and nature, a new level of civic participation will need to be developed. The participatory, scenario-building process through which such a sustainable society would be negotiated will have great effects on the form and quality of urban form and public space as well as the ways in which those spaces are used.
(The presentation will include historic references, future projections and a coherent theory of the sustainable city to hold it all together.)

Richard S. Levine, Principal Architect
Center for Sustainable Cities Design Studio
„Sustainability Driven Architecture and Urban Design”
2010 ASES „Passive Solar Pioneer”
http://www.cscdesignstudio.com

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii