treating_history_web_1

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC: Abordând istoria
un film de Film de Vit Janecek
2013, 79’

30 iunie 2015, ora 21:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Abordând istoria

Un anarhist, un iezuit, o senatoare şi un expert bancar, aliaţi în curaj civic. Frantisek Kriegel a fost unul dintre cei mai curajoşi oameni ai istoriei moderne a Cehoslovaciei şi a fost singurul conducător de ţară care a refuzat să adere la Pactul de la Varşovia în 1968. Prezentul nostru este de asemenea plin de provocări care necesită curaj. Cei patru câştigători ai premiului Frantisek Kriegel ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru fiecare dintre noi.

‘intrare’ liberă

Vit Janecek s-a născut în 1970 şi lucrează ca cineast, regizor de teatru şi mentor. Este actualmente conducătorul FAMU International şi profesor asociat la FAMU. A absolvit Şcoala de Filosofie a Universităţii Charles din Praga (cu studii de film) şi FAMU (documentar). Interesul său creativ constă în abordarea aspectelor transversale ale realităţii – ştiinţă, politică, societate şi gândire. Contribuie cu articole la diverse publicaţii tipărite şi în mass-media web. Timp de câţiva ani a fost curatorul pentru programe de film în sălile de cinema Roxy şi Archa din Praga, precum şi pentru retrospective istorice la Festivalul Internaţional de Film Karlovy Vary. În 2003 a fost cofondatorul şi a condus timp de câţiva ani Centrul FAMU pentru Studii Audiovizuale. Din 2006, conduce programul educativ FAMU în Burma. De asemenea, lucrează în calitate de consultant de dezvoltare pentru Televiziunea Cehă şi ca tutore în diverse ateliere de creaţie internaţionale. În iunie 2012, a fost ales conducătorul FAMU International.

Această proiecție face parte din ciclul de proiecții de film documentar Democraţia aducând provocări lumii post-socialiste, organizat în parteneriat cu Centrul Ceh din București drept parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europeane în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

treating-history2_web

EN
– – – – –

Treating History
a film by Vít Janeček
2013, 79’

June 30, 2015, 9:30 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

Treating History

An anarchist, a Jesuit, a female senator and a bank expert, allies in civic courage. František Kriegel was one of the most courageous men in the modern history of Czechoslovakia, and was the only one of the country’s leaders who refused to agree with the Warsaw Pact invasion in 1968. Our present is also full of challenges requiring courage. The four winners of Frantisek Kriegel Award could be an inspiration to all of us.

free ‘entrance’

Vít Janeček was born in 1970 and works as a filmmaker, dramatist and mentor. He is currently the head of FAMU International and associate professor at FAMU. He graduated from the School of Philosophy of the Charles University in Prague (film studies) and from FAMU (documentary). His creative interest consists in considering transversal aspects of reality – science, politics, society and thought. He contributes to various papers and web media. For several years, he curated film programs in Roxy and Archa Theatre in Prague and historical retrospectives at the Karlovy Vary International Film Festival. In 2003, he co-founded and for several years led the FAMU Center for Audiovisual Studies. Since 2006, he leads FAMU´s educational program in Burma. He works also as a development consultant for Czech Television and as a tutor in various international workshops. In June 2012, he was appointed as head of FAMU International.

This screening is part of Democracy Challenging Post-Socialist World series of screenings organized in partnership with Czech Cultural Center in Bucharest in the frame of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons program.

Anunțuri