deptocracy1_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Tirania datoriei
un film de Aris Chatzistefanou si Katerina Kitidi
2011, 74’

6 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Documentarul politic delimitează rădăcinile datoriei Greciei mergînd înapoi la revoluția din 1821 și a împrumuturilor britanice care au fost emise. Filmul este construit pe o polemică împotriva sistemului european criticînd ideea că populația greacă ar trebui să fie responsabilă în ansamblu pentru datoriile ei.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

deptocracy2_web

EN
– – – – –

Debtocracy
a film by Aris Chatzistefanou and Katerina Kitidi
2011, 74’

August 6, 2015, 9:00 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

The political documentary delineates the roots of the Greek debt going back to the revolution of 1821 and the British loans that were issued. The film is build on a polemic against the European system criticizing the notion that the Greek population should be accountable as a whole for their debts.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

Reclame