Ciocana_5

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

BLOKI – atelier de cartografiere a cartierelor rezidențiale (micro-raioanelor) din Chișinău

23 – 26 august 2015, Chișinău

Apel de participare

Asociația Oberliht vă invită să luați parte la un atelier de cartografiere a cartierelor rezidențiale (așa-numitele microraioane) din Chișinău, care se va desfășura între 23 – 26 august 2015, în Chișinău.

Acest atelier pornește de la premiza că orașul Chișinău este unul centralizat din punct de vedere al puterii decizionale, care se concentrează în Primărie, dar și în sensul politic, cultural sau economic – centrul orașului reprezintă nodul de putere care stimulează, formează și modelează schimbările urbane. Din acest motiv cartierele rezidențiale nu-și pot forma propriile strategii și planuri de dezvoltare urbană în pofida faptului că în zonele cu blocuri și în suburbii locuiește majoritatea populației orașului Chișinău.

Nevoia efectuării unei analize se datorează și faptului că zonele cu blocuri sînt proiectate să fie spații monofuncționale (cartiere rezidențiale) cu infrastructură publică ajustată unui set redus de nevoi (grădinițe, școli, piețe, spații verzi, terenuri de sport și unele spații culturale), precum și spații publice care la moment sînt prost echipate. În consecință, particularitățile lor, modurile de convivialitate și comunitate care se dezvoltă în aceste zone rămîn studiate insuficient.

Scopul

În cadrul atelierului vom:

– inventaria spațiile din zonele de blocuri;

– identifica probleme de ordin socio-economic, de acces la infrastructură – de transport, culturală, socială, sportivă și de recreere, etc., cu care se confruntă acestea;

– identifica profilul demografic și comunitar al zonelor, dar și actorii cu potențial de schimbare (APL, instituții publice, ong-uri, inițiative civice, agenți economici).

În cadrul atelierului vor fi elaborate metodologia și criteriile de cartografiere a micro-raioanelor (zonelor rezidențiale) din Chișinău, cu aplicarea lor în practică.

În baza dosarelor de cartografiere elaborate și în colaborare cu grupurile interesate (pe termen lung) vor fi propuse oportunități de intervenție (artistică, arhitecturală, sociologică) în aceste spații, cu implicarea comunității, ce pot contribui la soluționarea parțială a problemelor din cartier și la formarea unor comunități active și responsabile.

La concret se urmărește organizarea unui atelier de 3 zile la Chișinău, cu participarea unor experți din București, Chișinău și Cluj, și consolidarea unui grup format din artiști/designeri/fotografi, sociologi/antropologi, istorici, arhitecți/urbaniști ș.a., preocupați de transformările urbane locale.

Participarea în cadrul atelierului vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiența de lucru cu o echipă interdisciplinară, să contribuiți cu idei și propuneri ce se desfăşoară atît pe cîmpul practic (cercetare și colectare a datelor din teren), cît și pe cel teoretic (structurarea datelor colectate, sistematizarea și interpretarea lor).

Ne puteți comunica interesul de participare prin trimiterea a CV-ului și  datele de contact (telefon, email) pînă la data de 20 august 2015 la următoarea adresă de email: info@oberliht.com

Pentru intrebări ne puteți contacta la 022 286317 sau prin email la lilianenescu@gmail.com (Lilia Nenescu) sau vitalie.sprinceana@gmail.com (Vitalie Sprînceană).

Participarea este liberă.

Aceast atelier este organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

RU

_ _ _ _ _ 

БЛОКИ – ателье по картографированию микрорайонов Кишинева

23-26 августа 2015, Кишинев

Ассоциация Оберлихт приглашает всех желающих принять участие в ателье/воркшопе по картографированию микрорайонов Кишинева. Кишинев является централизованным городом с точки зрения власти, принимающей решение и сконцентрированной в примэрии, а также с политической, экономической и культурной сторон центр города является сгустком сил, которые стимулируют, создают и управляют городскими изменениями. Поэтому жилые микрорайоны города не могут формировать свои собственные стратегии и планы развития, несмотря на то, что в многоэтажных домах и пригородах живет основное население столицы.

Необходимость проведения анализа данных микрорайонов также вызвана и тем, что они были спроектированы, как многофункциональные пространства с общественной инфраструктурой, подчиненной определенному набору потребностей (детские сады, школы, рынки, зеленые насаждения, спортивные площадки и культурные пространства), а также потребностью пересмотра идеи общественных пространств в целом, которые на данный момент плохо обустроены. Следовательно, режимы жизнедеятельности в этих районах изучены недостаточно.

В рамках ателье предполагается следующее:

– инвентаризация пространства микрорайонов;

– идентификация социально-экономических проблем микрорайонов, доступа к инфраструктуре (транспорт, культура, спорт, отдых….);

– выявление демографического и общественного профиля районов, а также потенциальных участников изменения (общественные учреждения, НПО, инициативные группы, экономические агенты, местные власти)

В рамках ателье будет разработана методология и критерии картографирования микрорайонов Кишинева с дальнейшим применением на практике. На базе полученных в результате картографирования данных и в процессе сотрудничества с заинтересованными группами (длительного периода) будут вынесены возможности вмешательства (творческого, архитектурного, социологического) в данные пространства с вовлечением местных жителей, которые смогут внести свой вклад в решение проблем микрорайонов, а также будут способны создать активное и ответственное сообщество.

В трехдневном воркшопе будут участвовать эксперты из Кишинева, Бухареста, Клужа, а также будет создана группа из артистов/дизайнеров/фотографов/социологов/антропологов/историков/архитекторов/урбанологов и т.д., которые будут заниматься местными городскими преобразованиями.

Принять участие в ателье можно следующим образом: пришлите свое CV и мотивационное письмо с контактными данными (телефон, электронный адрес) до 20 августа 2015 по адресу: info@oberliht.com.

По всем имеющимся вопросам звоните: 022 286317, или пишите: lilianenescu@gmail.com (Лилия Ненеску), vitalie.sprinceana@gmail.com (Виталие Спрынчанэ).

Участие бесплатно.

Ателье организовано в рамках проекта Общественное дело для Общественного блага, поддерживаемого Европейским Культурным Фондом: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

EN
– – – – –

BLOKI – mapping workshop of residential areas of Chisinau
Chisinau, August 23-26, 2015

Open Call

Between August 23-26 , the Oberliht Young Artists Association will organize a mapping workshop of residential areas of Chisinau (the so-called micro-districts).

The motivation of organizing this workshop comes from the fact that a big part of urban policies, as well as artistic interventions, are being focused mainly on the city center. This special attention given to the city center is to a certain extent understandable – the city center, be it political, cultural or economic, usually represents the core or the power pole which encourages, forms and organizes urban changes. Urban policies are many times stemming from these centers. The particularity of local administration in Chisinau resides in the concentration of decisional power in the City Hall and in the hands of the mayor. As a result, governors of different districts of the city (knows as pretori) have limited competencies and lack decisional autonomy. Because of these, residential areas cannot elaborate their own strategies and plans for urban development.

In spite of the fact that most citizens live in the residential areas (apartment blocks areas) and in the suburbs, in this framework the urban outskirts remain somehow outside of this focus and don’t fall under the interventions. They play a secondary role, serving as examples of the changes initiated by the center or as areas in need of transformatory interventions.

On the other hand, these apartment blocks areas are designed to be mono-functional (residential areas), having the public infrastructure adjusted to a limited set of needs (kindergartens, schools, markets, green spaces, and sport fields) as well as poorly equipped public spaces.

Their characteristics, conviviality and community approaches are not sufficiently studied.

The mapping workshop aims at inventorying the spaces from the apartment buildings areas (micro-districts) from Chisinau, the problems they are facing (e.g. social-economic, infrastructure access – transport, cultural, etc), their demographic and community profile. The workshop will take place in Chisinau and will last 4 days. A group of architects – Alex Axinte (studioBASAR, Bucharest), sociologists and community organizers – Vlad CĂTUNĂ (The Civic Initiative Group “Lacul Tei”, Bucharest), Silviu MEDEȘAN (La Terenuri), Vitalie SPRÎNCEANĂ and Vladimir US (Asociația Oberliht) will attend the event.

The goal of the workshop is to bring together a group of young artists/designers/photographers, sociologists/anthropologists, historians, architects/town planners, etc., interested in local urban transformations.

The methodology and the public space mapping criteria will be developed during the workshop.

Goals:

– To set a historical trajectory of the area – short historical background, profile (residential, industrial)

– To identify the problems of the residential area – social, infrastructure (educational, sports, cultural, etc), cultural goods, etc.

– To identify the potential change stakeholders (private sector, institutions, NGOs, civic initiatives)

– To identify some public spaces – green spaces, leisure areas, sports and cultural areas – and to evaluate their state and the extent to which they are being used. Subsequently, based on the developed mapping files and in collaboration with interested actors, new artistic/ architectural/social interventions opportunities will be recommended. These will help identify and partially solve the residential area problems, and thus contribute to building an active and responsible community.

If you are interested to participate in this workshop, please send us a letter of interest and a short CV before August 20th at this e-mail: info@oberliht.com
For any other inquiries about the workshop send a message to lilianenescu@gmail.com (Lilia Nenescu) or vitalie.sprinceana@gmail.com (Vitalie Sprinceana).

Participation is free of charge.

This collaboration is part of the Connecting Culture, Communities and Democracy project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/