Logo-ȘVAIP2016-edițiaII

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Programul cultural al Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – ediția a II-a

22-31 iulie 2016, Parcul Zaikin / Zpațiu / Apartament Deschis, Chișinău

Între 22 și 31 iulie 2016 Asociația Tinerilor Artiști Oberliht împreună cu Asociația Arhitecților ”Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ vor găzdui o Școală Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” la Chişinău. Pentru mai multe detalii accesați acest link: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/sivaip/

Vă invităm să urmăriți programul cultural pe care l-am pregătit în cadrul Școlii.
Îl puteți descărca și în format PDF

web_autopcity_still

23 iulie 2016 (sîmbăta) 

ora 21:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
AUTOPCITY de Ștefan RUSU [MD] – proiecție de film

Filmul este un documentar ce explorează orașul în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, activiști și artiști vizuali au fost investigate procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței din 1990.

IMG_9772

26 iulie 2016 (marți)

ora 14:00-15:30, Zpațiu (str. Al. Șciusev 103)
Orașele: Oameni vs. Natură de Diana CULESCU [RO] – prezentare

Această prezentare urmărește să ofere o scurtă introducere cu privire la activitatea peisagistului în mediul urban. Astfel, această expunere aduce participanților câteva informații referitoare la constrângerile întâlnite în lucrul cu elemente vii care au mai degrabă un comportament imprevizibil. În plus, aceasta evidențiază și motivele pentru care, în cazul în care acest demers este abordat ca o luptă între om și vegetație, natura va ieși (aproape) întotdeauna învingătoare în oraș.

Plan de integrare urbană, Caracas (Venezuela) de Aura PELLICCIONE [IT/VE] – prezentare

Domeniul meu de cercetare investighează dinamicile sociale ale orașului Caracas. Aceste dinamici răspund nu numai condițiilor planificării centralizate ale orașului, dar inclusiv și consecințelor unei planificări urbane spontane. Un exemplu evident este modul în care zonarea orașului prin activități a forțat cetățenii să călătorească zilnic cu mașina, generînd o nouă relație om – oraș care este foarte superficială. Dinamicile care rezultă din această nouă relație degradează calitatea vieții urbane. Am decis să studiez în detalii una dintre cele mai importante axe ale orașului, Franca (Caracas, Venezuela). Analiza diverselor dinamici urbane va contribui la formularea unor strategii speciale de ocupare care nu corespund concepției de spațiu privat, dar care integrează diverse utilizări publice.

Tehnologii digitale și spațiul public de Ale GONZALEZ [ES] și David JUAREZ [ES] – prezentare

În această prezentare vom vedea cîteva proiecte a căror scop este de a dezvolta și regîndi spațiu public cu concepte și instrumente ale tehnologiilor digitale.

ora 15:30-17:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Libre ensemble – performance cu Julien DAILERE [FR]

ora 21:30, Apartament Deschis (str. București 68/1)
Construcția orașului Soci de Steffi WURSTER [DE] – proiecție de film

Filmul documentează procesul de implementare a Jocurilor Olimpice 2014. Odată ce planul principal al jocurilor este implementat gradual, locuitorii din zonă sunt strămutați de pe solul fertil. Oamenii sunt nevoiți să-și comercializaze terenurile mari în schimbul unei case moderne pe un loc mic. Prin ochii lor trăim o experiență de atașament față de acel teren, lupta lor împotriva strămutării într-un cartier proaspăt construit și dezpăgubirilor neadecvate.

constructing_sotschi_03

27 iulie 2016 (miercuri)

ora 21:30, Apartament Deschis (str. București 68/1)
The Social Life of Small Urban Spaces (1979) de William H. WHYTE [US] – proiecție de film

Unul din cele mai recunoscute lucrări de cercetare în domeniul urbanismului, The Social Life of Small Urban Spaces, explorează pe larg succesele și eșecurile spațiilor publice din orașul New York, SUA. Rezultatele acestei cercetări au fost publicate sub forma unui film documentar, însoțit și de o carte cu același nume.

lead_large-web

28 iulie 2016 (joi)

ora 14:00-15:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Școala de Vară – un model de organizare în vederea soluționării unor probleme ale comunității de Ștefan RUSU [MD] – dezbatere

Formatul prezentării va fi unul interactiv in care împreuna cu participanții scolii de vara vom aborda și analiza unele modele funcționale din spațiul CSI. Astfel de discuții publice ar putea conduce la elaborarea unei platforme civice – forumul urban cu participare actorilor implicați în procesele de transformare urbană – societatea civila, activiștii urbani, administrația locala din Chișinău, ce ar putea soluționa chestiuni de urgenta maxima pentru oraș, dar si elabora o agenda de dezvoltare sustenabila a orașului.

public-space-tools

29 iulie 2016 (vineri)
ora 14:00-15:30, Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În Acţiune: în căutarea oraşului intermediar de studioBASAR [RO]

Spaţiile intermediare, împreună cu utilizările lor, sunt unele dintre cele mai importante resures în activarea spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Uitându-ne la intermediar din diferite unghiuri, a generat o practică nouă, pe care am investigat-o prin câteva tipologii de unelte şi proceduri.

Construind fericirea de Pylorama [UA] – prezentare

Prezentarea are ca scop să exploreze comunitățile locale, care influențează procesele urbane prin intervenții micro-arhitectonice. Participanții vor afla ce înseamnă un ”mediu depresiv”, cine sunt ”războinicii pasivi”, cît de mult costă ”urbanismul tactic”, ce metode de ”lucru în teren” există în Ucraina și altele. Membrii colectivului Pylorama vor oferi o scurtă analiză a propriilor lor proiecte. Pe lîngă prezentarea teoretică, un atelier practic va urma timp de o săptămînă în Parcul Zakin.

Acțiunile spațiului public de Balint TOTH [HU] – prezentare

Spațiu public e o etapă comună în viețile noastre, care ne determină în fiecare zi. Îmbunătățirea calității acestuia e o provocare pentru designerii urbaniști, iar schimbările importante pot fi cauzate printr-o prezentă și acțiuni simple. În această prezentare, prin intermediul cîtorva exemple din Budapesta, vom analiza diferite instrumente de intervenție în spațiu public.

ora 21:00, Apartament Deschis (str. București 68/1)
eveniment muzical cu David JUAREZ [ES]

IMG_0016

30 iulie 2016 (sîmbăta)

ora 21:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
 The Englishman Who Went Up a Hill but Came Down a Mountain (1995) – proiecție de film

Doi cartografi englezi vizitează un sat mic din sudul țării Wales pentru a măsura ceea ce se pretinde a fi ”primul munte în interiorul țării Wales”. Asta se petrece în anul 1917, cînd războiul în Europa încă continuă. Sătenii sunt foarte mîndri de ”muntele” lor, și bineînțeles dezamăgiți și furioși cînd îl găsesc de fapt ”deal”. Pentru a nu fi păcăliți de o regulă ( și englezul care insista asupra acesteia), sătenii pun la cale de a face din dealul lor un munte, însă pentru aceasta ei trebuie să-l rețină pe englez de la plecare, înainte ca treaba să fie făcută.

Pylorama-Chișinău-2

31 iulie 2016 (duminica)

ora 17:00-19:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
ȘIVAIP – INAUGURAREA REZULTATELOR

– – –

Partenerii proiectului

Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria. Adițional proiectul este susținut de ASEM, Primăria Municipiului Chișinău și Caritas Moldova.

Finanțatori
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ambasada Franței din Republica Moldova

Sponsori
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Parteneri media
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” (https://parculzaikin.wordpress.com/) – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin. Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

d-(42)

EN
– – – – –

Culture program of the International Summer School ”Arhitecture – Installations – Landscaping” – 2nd edition

July 22-31, 2016, Zaikin Park / Zpace / Flat Space, Chisinau

Between 22 and 31 July 2016, in Chisinau will take place the International Summer School “Architecture – Installations – Landscaping”, organized by Oberliht Young Artists Association along with Archilitic Architects Association and MIEZ Architecture Lab. For more details click here: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/sivaip/

We kindly invite you to follow the culture program that we prepared for you.
Download it in PDF format

Culture Program

July 23, 2016 (Saturday)

9 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
AUTOPCITY by Stefan RUSU [MD] – film screening

AUTOPCITY is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991.

July 26, 2016 (Tuesday)
2 – 3:30 pm, Zpace (str. Al. Șciusev 103)

Cities: people vs. nature by Diana CULESCU [RO] – presentation

This presentation aims to provide a short introduction regrading the landscape architects’ work within the urban environment. Thus, it is bringing for the participants some information about the constraints of working with living elements that have a rather unpredictable behaviour. Furthermore, it is emphasising the reasons why, if this demarche is tackled as a battle between man and vegetation the nature (almost) always will be victorious in the city.

Plan of urban integration, Caracas (Venezuela) by Aura PELLICCIONE [IT/VE] – presentation

I research of the social dynamics of Caracas as city, these dynamic respond not only to the morphological conditions of the city, but also of the consequences of a spontaneous urban planning. An obvious example is as zoning by activities has forced the citizen to travel by car from day to day, generating a relationship man – city very superficial. As a product of this relationship will have developed certain dynamics that in some way have favored the degradation of this relationship
I decide to focus my investigation in some of the most important axs of the city of Caracas (Venezuela) specifically given its status of road axis east-west with a vocation clearly Franca, utterly to pedestrian.
After analyzing various dynamic, posing special occupation strategies that do not respond to the conception of private space, but that integrate various public uses.

Digital technology and the public sphere by Ale GONZALEZ [ES] and David JUAREZ [ES] – presentation

In this presentation we’ll see some projects that propose to enhance and
rethink public space with concepts and tools that come from digital
technologies.

3:30 – 5 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Libre ensemble – performance by Julien DAILERE [FR]

9:30 pm, Flat Space (str. București 68/1)
Constructing Sochi by Steffi WURSTER [DE] – film screening

The film documents the process of the implementation of 2014 Olympic Games. Since the master plan of the games is gradually being implemented the residents are relocated from their fertile ground. The people have to trade their large plots in for a modern house on a smaller site.Through their eyes we experience their attachment to the land, their fight for adequate compensations and the relocation to a newly built settlement.

July 27, 2016 (Wednesday)

9:30 pm, Apartament Deschis (str. București 68/1)
The Social Life of Small Urban Spaces (1979) by William H. WHYTE [US] – film screening

The Social Life of Small Urban Spaces, a 1979 documentary by William H. Whyte, explores the successes and failures of public spaces in New York City. It was made as part of a research effort spearheaded by The Street Life Project in conjunction with the Municipal Art Society of New York.

July 28, 2016 (Thursday)

2 – 3 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Summer School – an organizational model adressed community problems by Ștefan RUSU [MD] – debate

The presentation format will be interactive one, where together with participants we will discuss functional models of summer schools from CIS area. This public debates will lead eventually to a civic platform – an urban forum that organised by some actors involved in the process of urban transformation, such as – civil society, urban activists, local administration, who will be able to solve urgent issues for the city, that will be also able to develop a long term sustainable agenda for the city.

July 29, 2016 (Friday)
2 – 3:30 pm, Zpace (Sciusev str. 103, Chisinau)

In action: searching for the Intermediary city by studioBASAR [RO] – presentation

Intermediary spaces, along with their related uses, are one of the most important resources in the activation of public spaces through community engagement. Looking at the intermediary from different angles generates a new urban practice, which we investigate through several typologies of tools and protocols.

”Building the hapiness” by Pylorama [UA] – presentation

The lecture is going to explore local communities, which influence urban pro¬cesses through micro-architectonic interventions. Participants will learn what “depressive environment” is, who the “passive warriors” are, how much the “tactical urbanism” costs, which methods of “field work” exist in Ukraine etc.
Members of the collective will give a brief analysis of theirs own projects. Besides theoretical lecture, a joint practical workshop in Zaikin Park will be taking place for one week.

Public space acts by Balint TOTH [HU] – presentation

Public space is the common stage of our lives, which determines our everydays. Improving its quality is a challenge for urban designers, but important changes can be caused by simple presence, and acts. In this presentation we look into different tools of public space interventions through Budapest examples.

9 pm, Flat Space (str. București 68/1)
musical event with David JUAREZ [ES]

July 30, 2016 (saturday)

9 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
The Englishman Who Went Up a Hill but Came Down a Mountain (1995) – film screening

Two English cartographers visit the small South Wales village of Ffynnon Garw, to measure what is claimed to be the „first mountain inside of Wales”. It’s 1917, and the war in Europe continues. The villagers are very proud of their „mountain”, and are understandably disappointed and furious to find that it is in fact a „hill”. Not to be outwitted by a rule (and the Englishmen who enforce it), the villagers set out to make their hill into a mountain, but to do so they must keep the English from leaving, before the job is done.

July 31, 2016 (Sunday)

5 pm – 7 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
ȘIVAIP – THE INAUGURATION OF THE RESULTS

– – –

Project’s Partners
The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), participants from Romania, Ucraine and Hungary. Additionaly the project is supported by the Academcy for Economic Sciences, Chisinau Municipality and Caritas Moldova.

Financial support
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministry of Culture of Republic of Moldova
French Embassy from Republic of Moldova

Sponsors
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Media partners
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

The Summer School is taking place in the frame of Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park project (https://parculzaikin.wordpress.com/) – a project for rehabilitation and revitalization of Zaikin Park. CCC: Zaikin Park – people’s park project is supported by the European Cultural Foundation as part of Connected Action for the Commons program.