IMG_4194_web-3

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Hotelul Guguță – APEL de PARTICIPARE la consultări publice repetate

17 mai 2015, ora 14:00
Primăria Municipiului Chișinău
Pretura sectorului Buiucani
str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe

Pe data de 17 mai 2015, la ora 14.00, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), Primăria mun. Chișinău organizează consultări publice repetate pe marginea proiectului „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier și de agrement din str. Maria Cebotari 20„.

E vorba de inițiativa companiei FINPAR INVEST SRL de a construi un hotel luxos chiar în centrul orașului, în locul fostei cafenele Guguță, situată în Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfînt”.

Anterior, pe 27 februarie 2015, a avut loc o altă rundă de dezbateri publice care însă a fost declarată nulă și nevalabilă de către reprezentanții inițiativelor și organizațiilor civice din oraș pe motivul neprezentării autorităților și reprezentanților antreprenorului. În consecință, societatea civilă a solicitat organizarea unei runde repetate de dezbateri publice cu participarea tuturor subdiviziunilor implicate și a antreprenorului.

Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht”, susținută de mai multe grupuri de cetățeni activi și organizații ale societății civile (ecologiste, culturale, de activiști urbani), consideră că construcția acestei clădiri trebuie oprită.

În sprijinul aceste poziții formulăm următoarele argumente:

– Clădirea (prin dimensiunile ei, prin infrastructura necesară – transport, spații de parcare, căi de acces) va afecta integritatea Grădinii Publice, cel mai vechi și mai frecventat parc din Chișinău, inclus în lista monumentelor de importanță națională.

– Clădirea va aduce zgomot și poluare într-un spațiu public comun pe care orășenii îl folosesc pentru recreare, plimbări, discuții.

– Clădirea va reduce vizual și spațial, dar și simbolic din teritoriul Grădinii Publice care găzduiește asemenea monumente de importanță națională precum Aleea Clasicilor, Monumentul lui Mihai Eminescu, Monumentu lui A. S. Pușkin.

Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht” vă invită cordial să participați la discuțiile publice.

SEMNEAZĂ PETIȚIA!

РУ
– – – – –

Приглашаем на повторные публичные слушания. Гостинница Гугуцэ

17 мая 2015; 14:00
Примэрия муниципия Кишинэу
Претура сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2), зал заседаний

17 мая 2015 года в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний) в 14:00 примэрия Кишинэу организует третий раунд публичных слушаний касательно проекта «Подробный план строительства гостинично-развлекательного комплекса по ул. Мария Чеботарь, 20».

Компания FINPAR INVEST собирается строить прямо в центральном парке им. Штефана чел Маре, на месте бывшего кафе «Гугуцэ», огромный отель.

Второй раунд публичных слушаний по данному вопросу прошел 27 февраля этого года. Но представители столичных гражданских организаций и инициатив считают те слушания несостоявшимися, потому что на них отсутствовали представители фирмы-застройщика и ответственных органов местной власти. Это стало поводом для требования организации еще одних слушаний с участием всех вовлеченных в вопрос сторон, в том числе и представителей фирмы-застройщика.

Ассоциация молодых художников Oberliht, поддерживаемая многими организациями и инициативными группами гражданского общества (экологическими, культурными, правозащитными), считает, что строительство этого отеля нельзя допустить.

И вот по каким причинам:

– Здание гостиницы (своими размерами, необходимой инфраструктурой: транспорт, пути сообщения, парковка) нарушит целостность центрального парка, самого старого и самого посещаемого парка в Кишиневе, являющегося памятником национального значения, внесенного в регистр.

– Строительство здания повлечет шумовое и экологическое загрязнения общественного пространства, которое горожане используют для отдыха и развлечений.

– Здание и пространственно, и визуально, и символически нанесет урон территориальной целостности парка, в котором находятся такие памятники национального значения, как Аллея Классиков, памятники Михаю Еминеску и Александру Пушкину, центральный фонтан.

Ассоциация Oberliht призывает всех, кому не безразлична судьба центрального парка, участвовать в общественных слушаниях.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ!

20150517_guguta

Reclame